ISU-122S + 2550 gold for 30 Euro https://eu.wargaming.net/shop/wot/specials/1319/

More...