Ads displayed for guests and not donating members only. Get ad-free by donating. If you have already donated, please read here.
Results 1 to 3 of 3

Thread: Microsoft Net Framework problem in wotstatistics

 1. #1

  Exclamation Microsoft Net Framework problem in wotstatistics

  I'm a Polish user so i may need help of other polish speaking users
  While opening Wotstatistics.stats file and after the updater is done an error occurs:
  Microsoft .NET Framework
  Wystąpił nieobsługiwany wyjątek w składniku aplikacji. Jeśli klikniesz przycisk Kontynuuj, aplikacja zignoruje błąd i podejmie próbę kontynuacji.
  Czcionka "Tahoma" nie obsługuje stylu "Regular".

  When I press Continue it just shuts down the program and nothing happens.

  That's what i find in DETAILS:

  Szczegółowe informacje na temat wywoływania debugowania w trybie JIT (just in time)
  zamiast tego okna dialogowego znajdują się na końcu tego komunikatu.

  ************** Tekst wyjątku **************
  System.ArgumentException: Czcionka „Tahoma” nie obsługuje stylu „Regular”.
  w System.Drawing.Font.CreateNativeFont()
  w System.Drawing.Font.Initialize(FontFamily family, Single emSize, FontStyle style, GraphicsUnit unit, Byte gdiCharSet, Boolean gdiVerticalFont)
  w System.Drawing.Font.Initialize(String familyName, Single emSize, FontStyle style, GraphicsUnit unit, Byte gdiCharSet, Boolean gdiVerticalFont)
  w System.Drawing.Font..ctor(String familyName, Single emSize)
  w DevExpress.XtraCharts.Native.DefaultFonts..cctor()


  ************** Zestawy załadowane **************
  mscorlib
  Wersja zestawu: 4.0.0.0
  Wersja Win32: 4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll
  ----------------------------------------
  WOTStatistics.Stats
  Wersja zestawu: 2.5.1.0
  Wersja Win32: 2.5.1.0
  CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/WOT%20Statistics%202.5/WOTStatistics.Stats.exe
  ----------------------------------------
  System.Windows.Forms
  Wersja zestawu: 4.0.0.0
  Wersja Win32: 4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
  ----------------------------------------
  System.Drawing
  Wersja zestawu: 4.0.0.0
  Wersja Win32: 4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
  ----------------------------------------
  System
  Wersja zestawu: 4.0.0.0
  Wersja Win32: 4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
  ----------------------------------------
  DevExpress.Utils.v13.2
  Wersja zestawu: 13.2.7.0
  Wersja Win32: 13.2.7.0
  CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/WOT%20Statistics%202.5/DevExpress.Utils.v13.2.DLL
  ----------------------------------------
  WOTStatistics.Core
  Wersja zestawu: 2.5.1.0
  Wersja Win32: 2.5.1.0
  CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/WOT%20Statistics%202.5/WOTStatistics.Core.DLL
  ----------------------------------------
  DevExpress.XtraEditors.v13.2
  Wersja zestawu: 13.2.7.0
  Wersja Win32: 13.2.7.0
  CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/WOT%20Statistics%202.5/DevExpress.XtraEditors.v13.2.DLL
  ----------------------------------------
  DevExpress.Data.v13.2
  Wersja zestawu: 13.2.7.0
  Wersja Win32: 13.2.7.0
  CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/WOT%20Statistics%202.5/DevExpress.Data.v13.2.DLL
  ----------------------------------------
  mscorlib.resources
  Wersja zestawu: 4.0.0.0
  Wersja Win32: 4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_pl_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll
  ----------------------------------------
  System.Drawing.resources
  Wersja zestawu: 4.0.0.0
  Wersja Win32: 4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing.resources/v4.0_4.0.0.0_pl_b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.resources.dll
  ----------------------------------------
  System.Xml
  Wersja zestawu: 4.0.0.0
  Wersja Win32: 4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
  ----------------------------------------
  DevExpress.XtraGrid.v13.2
  Wersja zestawu: 13.2.7.0
  Wersja Win32: 13.2.7.0
  CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/WOT%20Statistics%202.5/DevExpress.XtraGrid.v13.2.DLL
  ----------------------------------------
  System.Core
  Wersja zestawu: 4.0.0.0
  Wersja Win32: 4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
  ----------------------------------------
  System.Data
  Wersja zestawu: 4.0.0.0
  Wersja Win32: 4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/System.Data/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll
  ----------------------------------------
  System.Numerics
  Wersja zestawu: 4.0.0.0
  Wersja Win32: 4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Numerics/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Numerics.dll
  ----------------------------------------
  WOTStatistics.SQLite
  Wersja zestawu: 2.5.1.0
  Wersja Win32: 2.5.1.0
  CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/WOT%20Statistics%202.5/WOTStatistics.SQLite.DLL
  ----------------------------------------
  System.Data.DataSetExtensions
  Wersja zestawu: 4.0.0.0
  Wersja Win32: 4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Data.DataSetExtensions/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.DataSetExtensions.dll
  ----------------------------------------
  System.Data.Linq
  Wersja zestawu: 4.0.0.0
  Wersja Win32: 4.0.30319.17929
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Data.Linq/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.Linq.dll
  ----------------------------------------
  WindowsBase
  Wersja zestawu: 4.0.0.0
  Wersja Win32: 4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/WindowsBase/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/WindowsBase.dll
  ----------------------------------------
  System.Configuration
  Wersja zestawu: 4.0.0.0
  Wersja Win32: 4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
  ----------------------------------------
  DevExpress.XtraCharts.v13.2.UI
  Wersja zestawu: 13.2.7.0
  Wersja Win32: 13.2.7.0
  CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/WOT%20Statistics%202.5/DevExpress.XtraCharts.v13.2.UI.DLL
  ----------------------------------------
  DevExpress.XtraCharts.v13.2
  Wersja zestawu: 13.2.7.0
  Wersja Win32: 13.2.7.0
  CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/WOT%20Statistics%202.5/DevExpress.XtraCharts.v13.2.DLL
  ----------------------------------------
  DevExpress.Charts.v13.2.Core
  Wersja zestawu: 13.2.7.0
  Wersja Win32: 13.2.7.0
  CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/WOT%20Statistics%202.5/DevExpress.Charts.v13.2.Core.DLL
  ----------------------------------------
  DevExpress.Printing.v13.2.Core
  Wersja zestawu: 13.2.7.0
  Wersja Win32: 13.2.7.0
  CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/WOT%20Statistics%202.5/DevExpress.Printing.v13.2.Core.DLL
  ----------------------------------------
  DevExpress.XtraBars.v13.2
  Wersja zestawu: 13.2.7.0
  Wersja Win32: 13.2.7.0
  CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/WOT%20Statistics%202.5/DevExpress.XtraBars.v13.2.DLL
  ----------------------------------------
  DevExpress.XtraCharts.v13.2.Wizard
  Wersja zestawu: 13.2.7.0
  Wersja Win32: 13.2.7.0
  CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/WOT%20Statistics%202.5/DevExpress.XtraCharts.v13.2.Wizard.DLL
  ----------------------------------------
  System.Windows.Forms.resources
  Wersja zestawu: 4.0.0.0
  Wersja Win32: 4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_pl_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
  ----------------------------------------

  ************** Debugowanie w trybie JIT **************
  Aby włączyć debugowanie w trybie just in time (JIT), plik .config tej
  aplikacji lub komputera (machine.config) musi mieć
  wartość jitDebugging ustawioną w sekcji system.windows.forms.
  Aplikacja musi być również skompilowana z włączonym
  debugowaniem.

  Na przykład:

  <configuration>
  <system.windows.forms jitDebugging="true" />
  </configuration>

  Gdy debugowanie JIT jest włączone, wszystkie nieobsługiwane wyjątki
  są wysyłane do debugera JIT zarejestrowanego na komputerze
  i nie są obsługiwane w tym oknie dialogowym.

  I had the same problem with .Net Framework 4.0 version and even updating it to 4.5 still doesn't help.

  Waiting for any help as I used to use this program and I find it very helpful.
  Cheers

 2. #2
  Problem solved
  All I had to do was to download and install Tahoma Regular and Verdana Regular
  Please close

 3. #3
  Retired Commander Phalynx.eu's Avatar
  Join Date
  Jan 2013
  Location
  Erlangen, Germany
  Posts
  2,005
  Thanks for feedback. Dzieki!

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •